Brand Whitlocklaan 36, 1200 Brussel, info@irif.org

maandag tot vrijdag van 10u tot 18u

+ 32 488 27 46 36

info@irif.org

EN    NL     FR

Uitgever

Teresa Trelles, gedelegeerd bestuurder van IRIF ivzw

Webmasters:

Handelsnaam:
International Resource Information, Internationale Vereniging zonder Winstoogmerk
Brand Whitlocklaan 36
1200 Brussel
Ondernemingsnummer: 0460.988.441
Tel.: + 32 488 27 46 36

Algemeen

IRIF ivzw verbindt er zich toe om op een ethische en transparante manier fondsen te werven. Wij zijn afhankelijk van de goede wil en van de vrijgevigheid van onze donateurs om onze projecten te financieren. Elke gift die wij ontvangen helpt onze projecten. Onze wettelijke vermeldingen houden ook het beheer in van uw persoonsgegevens, of ze nu via internet of via een andere methode worden verkregen. Deze website wordt u aangeboden op voorwaarde dat u de gebruiksvoorwaarden (dit wil zeggen de “privacy policy” en de “cookies policy”) onvoorwaardelijk aanvaardt. Uw toegang tot en gebruik van de website impliceert dat u deze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud aanvaardt. Deze site heeft tot doel de activiteiten van IRIF ivzw voor te stellen, evenals haar engagement om via partnerorganisaties onderwijs te verschaffen aan iedereen, en in het bijzonder bij te dragen aan de empowerment van de vrouw.

Privacy

U heeft toegang tot ons Privacy beleid via deze link.

Aansprakelijkheid

IRIF ivzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel dat zou voortvloeien uit het gebruik van (een deel van) de elementen van de site of uit het gebruik van de informatie die deze site bevat. De informatie en elementen van deze site worden louter informatief verstrekt. Alle informatie of elementen (of een deel ervan) die op de site verspreid worden, worden verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden, zonder enige expliciete of impliciete waarborg op beschikbaarheid, juistheid of volledigheid en zonder dat deze opsomming limitatief is. IRIF ivzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of leemten voorgesteld door en/of vermeld op de site of in enig referentiedocument. De informatie op de site is niet-bindend en kan op elk moment gewijzigd worden. De informatie op de site wordt regelmatig bijgewerkt. IRIF ivzw garandeert geenszins de functies op de site of de toegang tot de site zonder onderbreking en zonder fouten, noch dat de site of de server die ze ter beschikking stelt geen virussen of andere gevaarlijke bestanddelen bevat.

IRIF ivzw kan geenszins rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden:

  • bij onderbreking van de dienstverlening van de site omwille van onderhoudswerkzaamheden of door het gedrag van de gebruikers van de site,
  • indien de site niet toegankelijk is en/of niet gebruikt kan worden door enige gebruiker van de site,
  • bij schade van gelijk welke aard aan de uitrusting of verlies van gegevens bij het verbinding maken met de site.
IRIF ivzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor websites die een link bevatten naar de site van IRIF ivzw of waarnaar op deze site een link vermeld staat. Deze site kan links naar andere websites bevatten. Deze links worden enkel ingevoegd voor toegankelijkheidsdoelstellingen, en IRIF ivzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Enkel de gebruiker is aansprakelijk voor de toegang tot deze sites.

Auteursrechten en intellectuele eigendom

Alle onderdelen van deze site vallen onder de Belgische en internationale wetgeving betreffende auteursrechten en meer in het algemeen betreffende intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief weergaven van afbeeldingen en foto’s. Afbeeldingen of foto’s mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder de schriftelijke toelating van IRIF ivzw. Elk verzoek tot gebruik, van gelijk welke aard, dient gericht te worden aan: info@irif.org

Hosted and Developed by

Finalrope Soft Solutions Pvt. Ltd.

F-352, Phase – 8B, Mohali (India)

+91 (798) 848 9765
https://finalrope.com/